“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DIFERENCIAL

→ Dispositivo de protección contra derivacións de corrente cara a terra e que ten como misión principal protexer a vida das persoas, ao evitar que as correntes citadas poidan orixinar tensións de contacto perigosas.