“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DIRECCIÓN FACULTATIVA

→ O técnico ou técnicos competentes designados polo promotor, encargados da dirección e do control da execución da obra.