“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DISPOSITIVO DE VALIDACIÓN

→ Dispositivo suplementario de mando, accionado manualmente, utilizado conxuntamente cun órgano de posta en marcha, que mentres se mantén accionado, autoriza o funcionamento da máquina.