“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DISPOSITIVO LIMITADOR

→ Dispositivo que impide que unha máquina ou elementos dunha máquina excedan un límite establecido (por exemplo, límite de desprazamento, límite de presión, etc.).