“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DROGA

→ Calquera tipo de sustancia natural ou sintética, coñecida ou descoñecida, legal ou ilegal, que introducida no organismo por calquera vía é capaz de modificar a función natural do mesmo, ben excitándoo, tranquilizándoo ou provocando a modificación da percepción dos obxectos, das situacións, das sensacións, etc., e provoca repetición no consumo.