“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ECOTÓXICO

→ Aquela sustancia ou preparado que presentan ou poden presentar un perigo inmediato ou diferido, para un ou máis integrantes do medio ambiente.