“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EFECTO ADITIVO

→ É o producido por varios axentes que actúan sobre un mesmo órgano ou sistema fisiológico. O resultado é o mesmo que se obtería se se sumasen as doses de devanditos axentes.