“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EFECTO SINÉRGICO O Potenciador

→ É o producido cando un ou varios axentes químicos multiplican a acción doutros. O efecto combinado só pode estimarse coñecendo a magnitude da sinerxía ou potenciación.