“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ELECTRODO DE TERRA

→ Condutor ou conxunto de condutores enterrados que serven para establecer unha conexión con terra. Os condutores non illados, colocados en contacto con terra para a conexión ao electrodo, considéranse parte de leste.