“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

AFILIACIÓN

→ Inscrición do traballador no Rexistro da Seguridade Social, obrigatoria para as persoas incluídas no seu campo de aplicación e única para a vida das mesmas para todo o sistema, sen prexuízo das altas e as baixas nos distintos réximes que a integran.