“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EMPRESA

→ Asociación de persoas reunidas para alcanzar uns obxectivos sociais e económicos. Unidade de organización dedicada a actividades industriais, mercantís ou de prestación de servizos con fins lucrativos.