“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EMPRESARIO

→ Considérase empresario, aínda que a súa actividade non estea motivada por ánimo de lucro, a toda persoa física ou xurídica, pública ou privada, á que presten os seus servizos, coa consideración de traballadores por conta allea ou asimilados, as persoas comprendidas no campo de aplicación de calquera Réxime dos que integran o sistema da Seguridade Social. Tamén se considera expresamente como empresario no Réxime Especial Agrario, quen ocupen a traballadores por conta allea en labores agrarios, sexa con carácter de propietario, arrendatario, aparcero ou outro concepto análogo e no Réxime Especial de Empregados do Fogar, o titular do fogar familiar ou o cabeza de familia.