“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EMPRESARIO TITULAR DO CENTRO DE TRABALLO

→ A persoa que ten a capacidade de pór a disposición e xestionar o centro de traballo.