“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ENERXÍA DE ACTIVACIÓN

→ Aquela que é capaz de iniciar a reacción de combustión ante a presenza dunha mestura oportuna de combustible e comburente.