“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ENERXÍA MÍNIMA DE IGNICIÓN

→ É a enerxía mínima necesaria para provocar a ignición da mestura explosiva de po, xa sexa en nube ou en capa. A tempera tura de ignición sen chama dun depósito de po é sempre superior á de ignición en nube.