“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ENFERMIDADE DERIVADA DO TRABALLO

→ Dano ou alteración da saúde causados polas condicións físicas, químicas e biolóxicas presentes no ambiente de traballo.