“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ENFERMIDADE PROFESIONAL

→ A contraída a consecuencia do traballo executado por conta allea nas actividades que se especifican no cadro de enfermidades profesionais, e que estea provocada pola acción dos elementos ou sustancias que en devandito cadro indícanse para cada enfermidade profesional.