“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ENVOLVENTE ANTIDEFLAGRANTE

→ Envolvente dun aparello eléctrico capaz de soportar a explosión interna dunha mestura inflamable que penetre no seu interior, sen sufrir avaría na súa estrutura e sen transmitir a inflamación interna, polas súas xuntas de unión ou outras comunicacións á atmosfera explosiva exterior composta por calquera dos gases ou vapores para os que está prevista.