“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EPÍGRAFE

→ Número ordinal que na tarifa de curmás de accidentes de traballo e enfermidade profesional, aplícase a cada unha das descricións de traballo nas distintas actividades económicas á vez que se sinalan as porcentaxes de aplicación á base de cotización por accidentes de traballo e enfermidades profesionais para o cálculo das cotas.