“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

AXENTE BIOLÓXICO

→ Todo aquel ser vivo, xa sexa de orixe animal ou vexetal, e todas aquelas sustancias derivadas dos mesmos, presentes nos ambientes de traballo que, durante a fabricación, manexo, transporte, almacenamento ou uso, pode incorporarse ao medio laboral, podendo ser susceptible de provocar efectos negativos sobre a saúde dos traballadores. Microorganismos, con inclusión dos xeneticamente modificados, cultivos celulares e endoparásitos humanos, susceptibles de orixinar calquera tipo de infección, alerxia ou toxicidade.