“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EQUIPOS DE PRIMEIROS AUXILIOS (EPA)

→ Son grupos de traballadores con coñecementos para realizar os primeiros auxilios, se fose preciso, preparasen ao accidentado para o seu posterior traslado a un centro asistencial nas mellores condicións posibles.