“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EQUIPO DE SALVAMENTO

→ Conxunto de persoas especialmente organizadas e adestradas para situacións de urxencia que requiran actuacións especiais de evacuación