“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EQUIPO DE SEGURIDADE DE MATERIAL ESTRATÉXICO

→ É o grupo de persoas cuxa misión é salvagardar documentos e efectos da empresa, (patentes, contratos, etc.) cuxa destrución sería irreparable para o funcionamento posterior.