“Engánchate á vida ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EQUIPO DE TRABALLO

→ Calquera máquina, aparello, instrumento ou instalación utilizada no traballo.