“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ERGONOMÍA TEMPORAL

→ Busca o benestar do traballador en relación cos tempos de traballo. Estuda os horarios de traballo a duración das xornadas, a optimización de pausas e descansos, os ritmos de traballo, etc., avaliando a relación fatiga-descanso nos seus aspectos tanto físicos como psíquicos.