“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ESCALAS

→ Técnica de avaliación de factores psicosociais que se utilizan para coñecer fenómenos como a motivación, a insatisfacción, a actitude, etc., así como a apreciación subxectiva sobre as condicións da contorna, como a iluminación, o ruído, etc.