“Engánchate á vida ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ESFORZO MUSCULAR DINÁMICO

→ Prodúcese cando existe unha sucesión de contraccións e relaxacións do ou dos músculos activos de moi curta duración, producindo movemento ou desprazamento.