“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ESPAZO DE TRABALLO

→ O volume asignado a unha ou varias persoas, así como os medios de traballo que actúan conxuntamente con el (ou eles) no sistema de traballo, para realizar a tarefa.