“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA

→ Instalación na cal descárganse e almacenan os residuos para poder posteriormente transportalos a outro lugar para a súa valorización ou eliminación, con ou sen agrupamiento previo.