“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ESTANQUIDAD Ao LUME

→ Aptitude dun elemento de construción de impedir o paso de chamas ou gases quentes a través del, por un determinado período de tempo. Anótase como PF seguido dunha cifra que representa o número de minutos que devandito elemento de construción garante esa condición, (por exemplo, PF30 ou PF60)