“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TENSIÓN DE ROL

→ Presión ou tensión experimentada pola percepción dun desequilibrio entre as demandas que se expón no desempeño dun rol e a capacidade persoal para responder con éxito a esas demandas, cando as consecuencias da resolución son percibidas como importantes.