“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ESTRUTURA DA ORGANIZACIÓN

→ É o xeito en que as diferentes partes dunha organización están dispostas entre si, é dicir, a distribución, orde e relacións de dependencia entre os elementos da organización.