“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ESTUDO DO TRABALLO

→ É o conxunto de técnicas, en particular o estudo de métodos e a medición do traballo, que se utilizan para examinar o traballo humano en todos os seus contextos e que levan sistematicamente a investigar todos os factores que inflúen na eficiencia e economía da situación estudada, co fin de efectuar melloras.