“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ETIQUETA DE PERIGO

→ Cédula que debe adherirse a todo envase, obxecto, maquinaria ou equipamento e que advirte de situacións das que poden derivar danos, polo seu uso ou manipulación, para bens ou persoas.