“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EXPOSICIÓN A Temperaturas AMBIENTAIS EXTREMAS

→ Alteracións fisiológicas nos traballadores debidas á permanencia nun ambiente con calor ou frío excesivo.