“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

FACTOR DE ASIMETRÍA

→ Ten en conta aqueles levantamentos que supón a torsión do tronco. Se non hai torsión, este factor toma valor 1, diminuíndo a medida que a torsión aumenta xa que o esforzo é superior nos discos intervertebrales. A asimetría non se refire unicamente á torsión do tronco, senón tamén á localización da carga en relación ao plano sagital.