“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

AXENTE CONTAMINANTE

→ Axente de natureza física, química ou biolóxica que, estando presente no ambiente laboral, pode provocar, en función das características de exposición ao mesmo, efectos nocivos na saúde dos traballadores.