“Engánchate á vida ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

FACTOR DE FRECUENCIA

→ Este factor toma en consideración o número de veces que se realiza o levantamento por unidade de tempo e o tempo de traballo dedicado á manipulación manual de cargas.