“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

FATIGA AGUDA

→ É unha reacción psicofisiológica normal que consiste nunha reacción de acomodación á tarefa. Caracterízase por que a capacidade de concentración pérdese e o desenvolvemento da actividade realízase con baixos niveis de atención, o que leva a realizar as tarefas con altos niveis de erros. Recupérase con períodos de descansos adecuados.