“Engánchate á vida ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

FIABILIDADE DUNHA MÁQUINA

→ Aptitude dunha máquina, ou de compoñentes, ou de equipos, para desempeñar sen fallos unha función determinada, en condicións especificadas e durante un período de tempo dado.