“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

FIBRA

→ Partícula maior de 5 micras de lonxitude cun diámetro de sección transversal menor de 3 micras e unha relación lonxitude / anchura maior de 3.