“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

FLUXO LUMINOSO

→ É a cantidade de luz emitida por unha fonte na unidade de tempo. Tamén se pode definir como a potencia dunha enerxía radiante apreciada segundo a sensación luminosa producida. A súa unidade no sistema internacional é o lúmen (lm).