“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

LUME

→ É unha reacción química de combustión, baseada en fenómenos de oxidación-redución fortemente exotérmicos, que se manifestan por un gran desprendemento de luz e calor.