“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

FUNCIÓNS DE SEGURIDADE INDIRECTA

→ Funcións cuxo fallo non xera inmediatamente un perigo pero con todo reduce o nivel de seguridade.