“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

GAS COMPRIMIDO

→ É calquera gas ou mestura de gases cuxa temperatura crítica é menor ou igual a ? 10� C.