“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

GAS CRIOGÉNICO

→ É aquel cuxa temperatura de ebulición á presión atmosférica é inferior a ?40 � C.