“Engánchate á vida ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

GOLPES O Cortes POR OBXECTOS O Herramientas

→ Situación que pode producirse ante o contacto dalgunha parte do corpo dos traballadores con obxectos cortantes, punzantes ou abrasivos. O traballador é lesionado por un obxecto ou ferramenta que se move por forza diferente á gravidade. Incluiranse marteladas, golpes con outras ferramentas ou obxectos (madeira, pedras, ferros, etc.). Non se inclúen os golpes por caídas de obxectos.