“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

GRAN INVALIDEZ

→ É a que afecta ao traballador de forma que, debido a unha incapacidade permanente e a consecuencia das perdas funcionais e anatómicas, élle necesaria a asistencia doutra persoa para realizar os actos máis imprescindibles para a vida, talles como vestirse, asearse, comer, etc. Este grao de incapacidade dálle dereito ao traballador a percibir unha pensión do 150 por 100 da base reguladora.