“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

FERRAMENTAS MANUAIS

→ Son utensilios de traballo utilizados xeralmente de forma individual, que unicamente requiren para a súa accionamiento a forza motriz humana.