“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HIXIENE POSTURAL

→ O conxunto de medidas ou recomendacións biomecánicas, de tipo educativo, preventivo ou terapéutico, destinadas a evitar a aparición ou desenvolvemento de trastornos músculo-esqueléticos relacionados coa postura.